I Festiwal Nauki w naszej szkole

3-02-2010

Dnia 3 lutego 2010r. o godz. 9.00 rozpoczął się I Festiwal Nauki zorganizowany w ramach europejskiego projektu "Partnerzy w nauce". Prowadzący Maria Skwara i Jan Wegehaupt przedstawili program obchodów i zapowiedzieli pierwszego prelegenta pana dr. Andrzeja Turskiego z Uniwersytetu Śląskiego, który wygłosił wykład na temat "Jak producenci sprzętu komputerowego próbują oszukać potencjalnych klientów". Następnie Michel Migas z klasy 3d przedstawił zastosowanie rachunku różniczkowego i całkowego w fizyce. Swoje rozważania poparł doświadczeniem z soczewką oraz filmem ze spadającą piłką w wodzie.

Po tej porcji wrażeń uczestnicy festiwalu podzielili się na 2 grupy. Część udała się na poczęstunek do sali 109, zaś pozostali goście mogli uczestniczyć w pokazach fizycznych przygotowanych w sali 208. Maria Dziedzic wraz z kolegami Adranem Fidytkiem i Pawłem Dziedzicem przywitali uczestników i opowiedzieli o dotychczasowych dokonaniach grupy oraz o planach na przyszłość.

Uczniowie Michał Ćmok i Łukasz Stangrecki zaprezentowali fotoogniwo, które będzie służyło do realizacji podstawowego celu naszego projektu jakim będzie pomiar nasłonecznienia ziemi w Katowicach pod kątem ekonomicznego zastosowania kolektorów słonecznych. Na pokazie przeprowadzili doświadczenia polegające na sprawdzeniu praw fotometrii. Badali zależność natężenia oświetlenia od odległości fotoogniwa od źródła światła oraz od kąta padania promieni świetlnych. Do pomiarów wykorzystali miernik uniwersalny dołączony do komputera, dzięki czemu wszyscy uczestnicy mogli śledzić wartości natężenia prądu i wykresy na ekranie telewizora. Dodatkowo zaprezentowali zależność fotoprądu od barwy źródła światła wykorzystując wykonany przez siebie zestaw oświetleniowy z 3 diód.

W ramach zajęć przeprowadzamy również eksperymenty dotyczące różnych dziedzin fizyki, które wyjaśniają naturę otaczającego nas świata. Uczniowie z klasy 1d Maciej Ogórek i Tomasz Kumor objaśnili budowę i zasadę działania silnika elektrostatycznego poprzez oddziaływania ładunków elektrycznych. Następnie zaprezentowali zachowanie się płomienia świecy w silnym polu elektrycznym kondensatora płaskiego.


Kolejnym doświadczeniem, jakie przedstawili Łukasz Stangrecki i Wojciech Cyroń z klasy 2d była obserwacja, jak rozchodzą się linie sił pola magnetycznego. Do deski z wywierconymi otworami włożono magnesy. Średnica otworów była tylko nieznacznie większa od średnicy magnesów by po włożeniu nie wypadały. Początkowo wszystkie magnesy zostały ustawione tym samym biegunem do góry. Następnie na desce została położona szyba, a na niej rozsypane opiłki ferromagnetyczne. Opiłki żelaza przedstawiały, jak wyglądają linie sił pola magnetycznego. Prezentujący pokazali z bliska publiczności efekty eksperymentu.


Następne ciekawe zagadnienie jakie zaprezentowali Jan Barcik i Michał Tatara z klasy 2d dotyczyło kołyski Newtona. Na nitkach zawieszony jest rząd kilku stykających się ze sobą jednakowych stalowych kulek, które mogą wykonywać wahania tylko w jednej, wspólnej płaszczyźnie. Gdy jedna z nich zostanie odchylona i puszczona, jej uderzenie w pozostałe kulki spowoduje, że po przeciwnej stronie szeregu odskoczy tylko ostatnia kulka. Poza prezentacją multimedialną zostały zaprezentowane także dwa modele kołyski. Model polski (większy) oraz niemiecki (mniejszy).


Po zakończeniu tej części uczniowie przeszli do auli, gdzie rozpoczęły się wykłady. Pierwszy dotyczył szukania asteroid. Prezentujący: Krzysztof Domogała z klasy 2c3 oraz Michał Misiek z klasy 2c2 przybliżyli słuchaczom, w jaki sposób wyszukuje się ciał niebieskich używając fotografii nieba nocnego oraz prostego w obsłudze programu. Prezentujący podkreślali, że do tego rodzaju prace wymagają od szukających ogromnej cierpliwości i nie zawsze dają oczekiwane rezultaty. Oczywiście satysfakcja po znalezieniu obiektu rekompensuje starania. Prezentujący wspomnieli o projekcie, w jakim brali udział podczas wakacji. Do projektu zgłosiło się kilka grup młodych badaczy z całej Polski. Każda grupa otrzymała trzy zdjęcia pewnego wycinka nieba nocnego do przeanalizowania. Początkowo należało rozpoznać, które z kropek na fotografii są związane jedynie z niedoskonałością sprzętu, a które rzeczywiście są godne uwagi. Najłatwiejszym sposobem na analizowanie, było połączenie fotografii w krótki filmik. Oglądając można było wyraźnie zobaczyć czy któryś z jasnych punktów zmienił swoje położenie. Prezentujący zachęcili wszystkich zebranych do zaangażowania się w poszukiwania, jeśli tylko posiadają wystarczającą ilość czasu wolnego.


Następny wykład został przygotowany przez Przemka Nowaka, Marię Dziedzic i Mateusza Byczka. Prezentacja dotyczyła jednokładności, zwanej także homotetią od greckich słów homo - podobny i thetos - położenie. Początkowo prezentujący zapoznali słuchaczy z pojęciem jednokładności, wytłumaczyli na czym polega oraz przedstawili kilka wzorów i zależności. Referat został przygotowany w dwóch językach: polskim i rosyjskim. Każda z definicji była omówiona w obu językach. Widzowie mieli okazję nauczyć się kilku pojęć matematycznych po rosyjsku. Prezentacja zakończyła się quizem polegającym na przetłumaczeniu na język polski rosyjskich słów używanych wcześniej w prezentacji. Dużym plusem referatu było to, że publiczność brała w nim aktywny udział. Prezentacja spotkała się z uznaniem zarówno w oczach uczniów jak i nauczycieli.


Tak festiwal powoli dobiegał końca. Na zakończenie prowadzący Jan Wegehaupt podziękował uczestnikom oraz opiekunom za przygotowania. Następnie poprosił panią vice-dyrektor Marię Dłotko o uroczyste zamknięcie. Pierwszy Festiwali Nauki dobiegł końca. Za jego przygotowanie dziękujemy w szczególności Prof. Bogusławowi Lanusznemu oraz p. prof. Renacie Suchanek.


Strona w edycji