Fotometr Jolle'ego


Opracował:
Wojciech Cyroń i Ryszard Buchalik


Fotometr Jolly'ego to prosta rurka, otwarta na obydwu końcach, posiadająca dodatkowy wlot (w środku rurki) na końcu którego jest przedział. Jak przedstawia schemat.Obserwator spoglądając w otwarty wylot ogląda natężenie oświetlenia powierzchni na przedziałce (jak i w całej utworzonej w ten sposób komorze) i reguluje odległościami źródeł światła, tak aby natężenie padającego do fotometru światła było w obydwu komorach w przybliżeniu równe.Tabela Pomiarów

I1[cd]

R1[cm]

R2[cm]

I2[cd]

1

10

15

2.25

1

24

35

2.13


Wynik teoretyczny wynosi ok 2.71 cd, a niedokładność sięga 0.5cd! Niestety, ze względu iż pomiary są dokonywane za pomocą ludzkiego oka, wyniki pomiarów są dość niedokładne.