Fotometr Ritchiego


Opracował:
Łukasz Stangrecki i Paweł Dziedzic

Fotometr Ritchiego składa się z prostopadłościanu otwartego, wcięcia do obserwacji i dwóch szklanych graniastosłupów we wnętrzu. Graniastosłupy znajdują się w samym środku prostopadłościanu w niewielkiej odległości od siebie. Nad nimi znajduje się wcięcie, przez które obserwuje się naświetlenie obu brył.


Na końcach fotometru umieszczamy dwa źródła światła. Po jednej stronie ustawiamy pojedynczą świeczkę, a po drugiej dwie identyczne. Pierwszą ze świeczek ustawiamy w odległości od środka fotometru równej 20 cm. Obserwator spoglądając w otwarty wylot ogląda natężenie oświetlenia powierzchni na przedziałce i reguluje odległości źródeł światła, tak aby natężenie padającego do fotometru światła było w obydwu komorach w przybliżeniu równe (płytki powinny być tak samo jasne.Tabela pomiarów
I1 R1 R2 I2
1 20 28 1,96
1 48 77 2,57
1 63 105 2,77
1 70 124 3,14

Po dokładnych pomiarach, ustaliliśmy, że dla odległość 28 cm uzyskaliśmy wynik równy 1,96 [cd]. Jest on bardzo zbliżony do pożądanego, który wynosi 2 [cd]. Zauważyliśmy również, że zmniejszenie odległości sprawia, że pomiar jest dokładniejszy.