Fotometria zajmuje się zagadnieniami z zakresu widzialnego.

1.Kandela - wartość światłości źródła światła.
Źródło światła ma światłość jednej kandeli, jeżeli promieniuje jak ciało doskonale czarne o powierzchni 1/600000 m^2 w temperaturze topnienia (krzepnięcia) platyny (1769 stopni Celcjusza).kąt bryłowy
Strumień świetlny

Natężenie oświetlenia powierzchni - stosunek strumienia świetlnego do powierzchni.


Natężenie jest odwrotnie proporcjonalne do kwadratu odległości od źródła światła.
Badanie i wyznaczanie światłości źródła światła przy pomocy fotometrów:

Fotometr Ritchiego
Na końcach fotometru umieszczamy dwa źródła światła. Po jednej stronie ustawiamy pojedynczą świeczkę, a po drugiej dwie identyczne. Pierwszą ze świeczek ustawiamy w odległości od środka fotometru równej 20 cm. Dwie pozostałe świeczki ustawiamy w takiej odległości, aby natężenie oświetlenia było jednakowe (płytki powinny być tak samo jasne).
Po dokładnych pomiarach, ustaliliśmy wspólnie, że odległość ta wynosi 28 cm. Podstawiając do wzoru uzyskaliśmy wynik równy 1,96 [cd]. Jest on bardzo zbliżony do pożądanego, który wynosi 2 [cd].

Więcej informacji o tym fotometrze znajdziecie w odnośniku powyżej.