Przygotowania do festiwalu nauki
Doświadczenia z magnetyzmu - przygotowanie modeli silników
Doświadczenia z teorii drgań