Spotkanie 25-11-09

Temat spotkania:
Wyznaczanie zależności natężenia i napięcia od natężenia oświetlenia


Zajęcia rozpoczeły się od przypomnienia praw fotometrii.

I PrawoNatężenie oświtlenia powierzchni jest odwrotnie proporcjonalne do kwadratu odległości.

II Prawo:
Natężenie oświetlenia jest proporcjonalne do cos kąta Alfa.