Spotkanie 26-05-2010

Badanie diody i triody

Charakterystyki prądowo-napięciowe

Redaguje: Wojciech Cyroń i Jan Barcik

Dioda-budowa i opis działania

Dioda jest lampą dwuelektrodową, zwiera dwie elektrody. Jedna z nich to drucik wysyłający elektrony zwany katodą, oraz płytkę chwytającą wysłane przez katodę elektrony, zwaną anodą. Jeżeli rozżarzymy katodę za pomocą prądu i wytworzymy napięcie miedzy anodą i katodą za pomocą jakiegokolwiek źródła napięcia, wówczas elektrony biegną w powstałym polu elektrycznym przebiegając przestrzeń między anodą i katodą w znikomo krótkim czasie. Przez lampę płynie prąd,który zgodnie z ogólnie przyjętą umową płynie przeciwnie do ruchu elektronów,tzn od anody do katody. Zaczerpnięte z "Fizyka" Mieczysław Jeżewski wydawnictwo PWN


Szkic ogólny diody, schemat ideowy obwodu.

A-anoda


K-katoda


G-grzałka


Uż-napięcie żarzenia
u-napięcie zasilania


R-rezystor


ia-prąd anody diodyNa prezentowanych zdjęciach widzimy układ do badania diody metodą oscyloskopową przygotowany przez uczniów VIII L.O. Katowice.
Diody używane są do tzw. prostowania prądu zmiennego.Efekt ten widzimy na zdjęciu ekranu oscyloskopu

Badanie triody.

Trioda jest lampą trójelektrodową.Dzięki zastosowaniu siatki prąd anody zależy nie tylko od napięcia anoda-katoda, ale i od napięcia siatki.Triody używa do tzw.wzmocnień napięć stałych i zmiennych. Obecnie trioda znajduje swoje zastosowanie we wzmacniaczach. Dlatego siatkę nazywamy elektrodą sterującą.

Idea budowy układu pomiarowego.

Podłączenie do obwodu zwykłej diody nie daje możliwości na zmianę natężenia prądu anodowo-katodowego. Zastosowanie triody daje możliwość takiej operacji. Regulując ujemny potencjał napięcia siatki wpływamy na ruch elektronów pomiędzy anodą i katodą, a co za tym idzie zmieniamy natężenie anodowe.
Schemat układu
Uczniowie przy pracy nad układem pomiarowym
Gotowy układ pomiarowy do badania triody
Doświadczenie w toku. Uczniowie zapisują wartości wskazane przez mierniki
Tabela pomiarów triody
Wykres zależności Natężenia anodowo-katodowego od Napięcie siatki