Spotkanie 29-10-2010

Drgania słupów powietrza - budowa instrumentów w skali temperowanej


Redagują: Anna Sklarek i Weronika SzałasSystem równomiernie temperowany to przyjęty w muzyce europejskiej podział oktawy na dwanaście odcinków równych w mierze oktawowej. Jeden taki odcinek, równy 1/12 oktawy, nazywamy półtonem.

W skali temperowanej stosunek częstotliwości dwóch kolejnych dźwięków jest stały i wynosi:
Budowa piszczałek organowych


Obliczanie długości słupa powietrza dla rury obustronnie otwartej: