Spotkanie nr.1, Data: 4.11.09         Opracował Adrian Fidytek i Krzysztof Hrabia

Budowa stanowiska pomiarowego do wyznaczania nasłonecznienia ziemi
Podstawowe wiadomości dotyczące promieniowania elektromagnetycznego.

Co to jest światło?


Potocznie nazywa się tak widzialną część promieniowania
elektromagnetycznego, czyli promieniowanie widzialne odbierane przez
siatkówkę oka ludzkiego np. w określeniu światłocień.E - Wektor natężenia pola elektrycznego

B - Wektor natężenia pola magnetycznego