BADANIE CZUŁOŚCI FOTOOGNIWA OD DŁUGOŚCI FALI

DOŚWIADCZENIE

Dzisiejsze spotkanie miało na celu zmierzenie czułości fotoogniwa.
W celu przeprowadzenia doświadczenia uzylismy następujących przedmiotów:
-bateria 9V,
-układ 3 diód(każda o światłości 50cd, kolory: zielony, biały i czerwony) świecących w różnych kombinacjach,
-fotoogniwo,
-woltomierz,

Wyniki pomiarów przeprowadzonych przy odległości fotoogniwa od diód równej 30cm oraz prądzie ciemnym(wskazaniu woltomierza przy zgaszonym świetle) równym 0,2V przedstawiam poniżej:

kolor diody wskazania woltomierza[V]
czerwona 1,30
biała 1,10
zielona 1,11
czerwona i biała 1,55
czerwona i zielona 1,43
biała i zielona 1,49
czerwona, biała i zielona 1,68

PÓŁPRZEWODNIKI

Zastanawialiśmy sie również z czego zbudowane jest fotoogniwo. Dowiedzieliśmy się, że jest zbudowane z półprzewodnika.
Czym są półprzewodniki?
Ciała dzielimy na:
-przewodniki(posiadają elektrony swobodne),
-izolatory(nie posiadają elektronów swobodnych),
-półprzewodniki.

Półprzewodnikiem jest np. krzem. Występuje on w przyrodzie w formie sieci krystalicznej, która sama w sobie jest izolatorem. Po podgrzaniu drgania sieci wzrastają na tyle, że uwalniane zostają elektrony swobodne ( nośniki ładunku ) - im wyższa temperatura, tym więcej elektronów zostaje wybitych z wiązań ( lepiej przewodzony jest prąd elektryczny ). Aby półprzewodnik przewodził prąd w temperaturze pokojowej stosuje się domieszki innych pierwiastków, uzyskujemy w ten sposób półprzewodniki domieszkowe, które dzielimy na:

-półprzewodniki typu "n" ( od negaton ) posiadające elektron swobodny
-półprzewodniki typu "p" ( od pozyton ), w których sieci krystalicznej brakuje jednego elektronu do uzupełnienia wiązań.