Spotkanie 9-12-2009

Wykonanie zestawu do badania zależności natężenia prądu fotoogniwa od barwy światła

Strona w edycji