Raporty - Zespół Krzsztofa Domogały
Autor Raportu Ewelina Bazela
Autor Strony Jan Barcik

ANALIZA SERII ZDJĘĆ 2010 FC
WYKONANYCH DNIA 4.04.2010
W GODZINACH 7.32 – 8.00
Zdjęcia na pierwszy rzut oka dobrej jakości, dużo widocznych gwiazd, w tym kilka dość jasnych, jednak nierówne odstępy czasu w wykonaniu poszczególnych zdjęć nieco utrudniają analizę.
Zdjęcie obserwowanego fragmentu nieba Na mapce zaznaczono obserwowany fragment nieba


OBIEKT 1/13 – ODRZUCONY
Uzasadnienie: zmienny kształt obiektu o ostrych krawędziach, obiekt prawie się nie porusza, a jedynie nieznacznie zakręca – prawdopodobnie program zaznaczył szum.OBIEKT 2/13 – ODRZUCONY
Uzasadnienie: program zaznaczył jeden z szumów, często występujących na krawędziach zdjęć.OBIEKT 3/13 – ODRZUCONY
Uzasadnienie: obiekt na poszczególnych klatkach zmienia swój kształt, zmniejsza się. W miejscu, gdzie poprzednio był obiekt, pojawia się cień o tym samym kształcie.OBIEKT 4/13 – ODRZUCONY
Uzasadnienie: obiekt jest wyraźnie widoczny tylko na pierwszym zdjęciu, potem zanika, przypomina inne szumy.OBIEKT 5/13 – ODRZUCONY
Uzasadnienie: zmienia się kształt obiektu, na drugim i trzecim zdjęciu przypomina otaczające obiekt szumy.OBIEKT 6/13 – ODRZUCONY
Uzasadnienie: krzywa Gaussa zmienia kształt, obiekt nieznacznie zakręca.OBIEKT 7/13 – ZAAKCEPTOWANY
Uzasadnienie: obiekt zachowuje kształt, porusza się po prostej i „pod prąd” względem szumów, krzywa Gaussa i SNR w normie.
Oznaczenie końcowe: KAT0010


OBIEKT 8/13 – ODRZUCONY
Uzasadnienie: zbyt duża różnica między kształtem krzywej Gaussa na trzecim zdjęciu w stosunku do pozostałych.OBIEKT 9/13 – ZAAKCEPTOWANY
Uzasadnienie: obiekt o wyraźnym kształcie, porusza się po linii prostej w mniej więcej równych odstępach, krzywa Gaussa bardzo dobra.
Oznaczenie końcowe: KAT0011OBIEKT 10/13 – ODRZUCONY
Uzasadnienie: obiekt zmienia kształt, jest podobny do otaczających go szumów.OBIEKT 11/13 – ODRZUCONY
Uzasadnienie: zaznaczone na poszczególnych zdjęciach obiekty przypominają wyglądem szumy.


OBIEKT 12/13 – ZAAKCEPTOWANY
Uzasadnienie: krzywa Gaussa i SNR w normie, obiekt porusza się po linii prostej i nie zmienia kształtu.
Oznaczenie końcowe: KAT0012


OBIEKT 13/13 – ZAAKCEPTOWANY
Uzasadnienie: krzywa Gaussa i SNR w normie, obiekt porusza się po linii prostej i nie zmienia kształtu.
Oznaczenie końcowe: KAT0013

Raport MPC
COD H21
OBS R. Holmes
MEA K. Domogala, J. Barcik, E. Bazela, J. Kumor
TEL Astro-Research 0.81 m + CCD
ACK MPCReport file updated 2010.04.05 21:27:51
AC2 ari@mchsi.com
NET USNO-B1.0
IMAGE SET: FC 2010

KAT0010 C2010 04 04.31418 16 43 59.74 +50 29 05.8 20.6 V H21
KAT0010 C2010 04 04.32582 16 43 57.92 +50 28 56.7 21.1 V H21
KAT0010 C2010 04 04.33345 16 43 56.61 +50 28 47.7 20.4 V H21
KAT0011 C2010 04 04.31418 16 42 56.90 +50 14 44.4 20.7 V H21
KAT0011 C2010 04 04.32582 16 42 56.58 +50 14 37.7 20.6 V H21
KAT0011 C2010 04 04.33345 16 42 56.42 +50 14 30.1 20.8 V H21
KAT0012 C2010 04 04.31418 16 45 26.13 +50 23 24.8 20.8 V H21
KAT0012 C2010 04 04.32582 16 45 28.77 +50 22 51.6 20.7 V H21
KAT0012 C2010 04 04.33345 16 45 30.33 +50 22 30.4 20.4 V H21
KAT0013 C2010 04 04.31418 16 45 20.16 +50 32 21.5 20.9 V H21
KAT0013 C2010 04 04.32582 16 45 19.89 +50 32 44.6 20.8 V H21
KAT0013 C2010 04 04.33345 16 45 19.84 +50 33 00.1 21.0 V H21
----- end -----