Asteroidy - kampania paździenik 2011

Już na początku kampanii wielki sukces. Uczniowie naszej szkoły: Paweł Kolarczyk z klasy 2d, Anna Underowicz z kl. 1c oraz Łukasz Rosicki z kl. 1d odkryli nową planetoidę - 2011UO68. Ich sukces to drugie odkrycie nowej asteroidy. Pierwszą odkryli uczniowie klasy 3d - Angelika Mucha, Zosia Adamus i Kornel Gibiński w 2008r. Odkrycie zostało już potwierdzone przez IASC i zostało umieszczone w bazie danych NASA. Gratulujemy.

 
Strona w edycji