W drugim dniu uczniowie klas trzecich przygotowali w auli doświadczenia interaktywne. Do doświadczeń wykonane zostały instrukcje oraz karty pracy. Na poszczególnych lekcjach uczniowie klas pierwszych i drugich w grupach dwuosobowych przeprowadzali doświadczenia pod bacznym okiem swoich kolegów z klas trzecich. Zaangażowanie uczniów było ogromne. Każdy mógł dotknąć i sam wyznaczyć wielkości fizyczne przy pomocy 22 zestawów znajdującyhc się na wyposażeniu pracowni fizycznej.