Otwarcie III Dni Fizyki

Dnia 29 kwietnia 1998r. pani dyrektor Teresa Zając dokonała otwarcia III Dni Fizyki i powitała zaproszonych gości a w szczególności:

- dr Zdzisława Lekstona i dr Danutę Stróż z Uniwersytetu Śląskiego, mgr. Jana Deselbergera z Planetarium Śląskiego, prof. dr hab. Jerzego Warczewskiego - przewodniczącego PTF, oddział katowicki.


Prezentacja wyposażenia pracowni fizycznej

III Dni Fizyki były okazją do zaprezentawania przez mgr Bogusława Lanusznego zmodernizowanego wyposażenia pracowni w środki audiowizualne. Nowo zaprojektowany stół demonstracyjny i pulpit sterowniczy pozwalają na nowoczesne i w pełni funkconalne wykonywanie pokazów i doświadczeń. Pracownia została wyposażona min. w rzutnik slajdów, automatyczne zasłony, kamerę, miernik uniwersalny do komputera.


Baza filmów dydaktycznych

Dorobek całorocznej pracy zaprezentawał prof. Józef Greupner. Nagrywając programy edukacyjne z telewizji polskiej i satelitarnej, w którą wyposażona jest pracownia, zgromadził i opisał dziesiątki filmów z fizyki, matematyki astronomii, techniki, chemii i biologii, które są wykorzystywane na lekcjach fizyki w naszej szkole.


Programy komputerowe na lekcjach fizyki

Następnie mgr Bogusław Lanuszny zaprezentował programy komputerowe z fizyki, matematyki i astronomii zakupione do pracowni fizycznej.

Wykorzystując oprogrmowanie miernika uniwersalnego dokonał pomiarów natężenia i napięcia w obwodach RLC w funkcji częstotliwości źródła.


Galwanometr balistyczny - doświadczenie

Pan mgr Józef Greupner przedstawił nowatorską metodę wyznaczania pojemności kondensatora przy pomocy galwanometru balistycznego. W pierwszej fazie doświadczenia dokonał cechowania galwanometru a następnie poprzez pomiar ładunku jaki przepłynął przez galwanometr wyznaczył pojemność kondensatora.


Wystawa - "Swiatło i cień"

W trakcie przerwy można było podziewiać wystawę plastyczną "Światło i cień" przygotowaną na III Dni Fizyki przez uczniów naszej szkoły oraz zwiadzić Miniksięgarnię i kącik Astrohobby przygotowane przez mgr Aleksandrę Szydło i mgr Annę Kafel.


Wykład dr. Zdzisława Lekstona i dr Danuty Stróż

Po przywitaniu gości przez panią dyrektor Teresę Zając wykład na temat "Stopów z pamięcią kształtów" zaprezentował dr Zdzisław Lekston z Uniwersytetu Śląskiego. Z dziedziną tą wiąże się duże nadzieje dla zastosowań medycznych i technicznych.

Prawdziwy pokaz z tej dziedziny zaprezentowała pani dr Danuta Stróż z Uniwersytetu Śląskiego.


Quiz fizyczny

W eliminacjach do quizu fizycznego "Jeden z dziesieciu" przeprowadzonego przez panią mgr Aleksandrę Szydło i mgr Annę Chrupałę brali udział uczniowie z różnych szkół województwa katowickiego.


Teleskopy astronomiczne - wykład mgr Jana Deselbergera

Pan mgr Jan Deselberger z Planetarium Śląskiego wygłosił wykład pt "Teleskopy astronomiczne - teraźniejszość i nowe perspektywy". Referat był poparty ciekawymi ilustracjami i prezentacją nojnowszych osiągnięc w tej dziedzinie.


Goście honorowi

Po przerwie przywitaliśmy naszego honorowego gościa pana Theo Hahna, będącego jednym z najwybitniejszych krystalografów na swiecie. Na zdjęciu z prof. Jerzym Warczewskim (z lewej) z Uniwersytetu Śląskiego, prezesem katowickiego oddziału Polskiego Towarzystwa Fizycznego.

Ponizej wpis do kroniki pana Theo Hahna.


Płyta CD pod lupą

Pomiaru gęstości rowków na płycie kompaktowej dokonali uczniowie naszego liceum: Julian Stumpf i Maciej Szałtanowicz. Doświadczenie było przygotowane niezwykle profesjonalnie i widowiskowo. Uzyskany pomiar był zgodny z danymi tablicowymi.

Na zdjęciu Maciek Szałtanowicz prezentuje metodę pomiaru polegającą na wykorzystaniu zjawiska interferencji.


Doświadczenie olimpijskie

Doświadczenie z tegorocznej olimpiady fizycznej - "Pomiar współczynnika rozszerzalności liniowej miedzi" przeprowadzili uczniowie klasy d: Michał Matuszewski i Przemysław Bargieła.

Pokazowi wnikliwie przyglądali się uczestnicy III Dni Fizyki.


Analiza Fouriera a barwa dźwięku

Kolejnym punktem programu był pokaz mgr Bogusława Lanusznego na temat analizy dźwięku z wykorzystaniem analizy Fouriera. Metoda ta pozwala na rozkład impulsu na składowe harmoniczne.


Pryzmat, soczewka, zwierciadła

Programy komputerowe z optyki: Pryzmat, Soczewka i Zwierciadła przedstawił uczeń klasy 3c Wojciech Jeziorczak. Programy te zostały napisane w języku Turbo Pascal w wykorzystaniem moduły graficznego. Ilustrują one w sposób czytelny zasady tworzenia obrazów w soczewkach i zwierciadłach. Są często wykorzystywane na lekcjach fizyki przy wyprowadzaniu odpowiednich wzorów.


Quiz fizyczny rozstrzygnięty

Na koniec odbył się finał quizu fizycznego, którego zwycięzcą okazała się uczennica z liceum ogólnokształcącego w Olkuszu.

Organizatorzy III Dni Fizyki dziękują wszystkim, którzy w sposób bezinteresowny zaangażowali się w przygotowanie i realizację tego interesującego projektu. Życzymy dalszego zainteresowania się fizyką i pogłębiania wiedzy z tej dziedziny.