ANALIZA SPEKTRALNA
Z WYKORZYSTANIEM REJESTRATORA VIDEOCOM

Maciej Pająk - klasa 3d1Cel doświadczenia:
- dokonanie analizy obrazu powstającego przy padaniu równoległej wiązki monochromatycznego światła na szczelinę dyfrakcyjną
- dokonanie analizy spektralnej światła emitowanego przez żarówkę energooszczędną
- porównanie wyników z danymi wzorcowymi

Przyrządy:
- wskaźnik laserowy
- żarówka energooszczędna
- szczeliny o różnych szerokościach
- siatki dyfrakcyjne o różnych gęstościach szczelin
- przewody, zasilacz
- kątomierz
- rejestrator VideoCom wraz z oprogramowaniem dostarczonym przez producenta


1. Stanowisko pracy


2. Rejestrator VideoCom


3. Zestaw doświadczalny do analizy obrazu na szczelinie


4. Zestaw doświadczalny do analizy światła żarówki energooszczędnej


5. Powstawanie obrazu dyfrakcyjnego na pojedynczej szczelinie


6. Wykres natężenia światła w różnych punktach ekranu7. Pomiar dla światła laseru 650nm, szczelina 0,17mm


8. Siatka dyfrakcyjna


światło monochromatyczneświatło białe

9. Wykres natężenia światła w różnych punktach ekranu10. Natężenie światła dla siatki dyfrakcyjnej11. Warunek dla maksimów głównych12. Wzorcowe widmo czystej rtęci


13. Pomiar dla żarówki energooszczędnej, siatka 400 l/mm


14. Pomiar dla żarówki energooszczędnej, pryzmat