Wyznaczanie ciepła właściwego plasteliny

Barbara Stangret, Maciej Frydrychowicz - kl. 2d - 2011

Wstęp

Ciepło właściwe (C) to ilość ciepła, które należy dostarczyć do 1 kg substancji, aby ogrzać ją o 1 K.
Obliczamy je ze wzoru:
wzór1


Celem doświadczenia jest wyznaczenie ciepła właściwego plasteliny.

Przyrządy i materiały: