Wyznaczanie współczynnika rozszerzalności liniowej ciał stałych

Wyznaczanie ciepła właściwego ciał stałych

Badanie zjawiska przewodnictwa cieplnego

Wyznaczanie temperatury zera bezwzględnego przy pomocy termometru gazowego


Budowa i zasada działania silnika parowego


Wyznaczanie ciepła właściwego plasteliny