Wyznaczanie współczynnika rozszerzalności liniowej ciał stałych

Angelika Mucha, Aleksander Perzyński - klasa 3d - 20081. Wstęp.

Zainteresowani problemem rozszerzalności liniowej metali, postanowiliśmy sprawdzić, z jaką dokładnością jesteśmy w stanie wyznaczyć współczynnik rozszerzalności liniowej wykonując doświadczenie w warunkach panujących w pracowni fizycznej.

Nasz eksperyment polegał na wyznaczeniu współczynnika rozszerzalności liniowej dla trzech wybranych metali, mianowicie mosiądzu, żelaza oraz aluminium w oparciu o specjalnie do tego skonstruowany układ.2. Budowa układu pomiarowego.

Schemat układu:
3. Opis przebiegu doświadczenia.

  1. Mierzymy temperaturę panującą w pomieszczeniu (T0) i początkowe wydłużenie metalowego pręta (Δl0).
  2. Wodę o odpowiedniej temperaturze (T1) wlewamy do zbiornika wykonanego z rury PVC i odkręcamy zawór.
  3. Woda przepływa do specjalnej komory - szklanej rury - z badanym metalowym prętem stopniowo go ogrzewając.
  4. Woda opuszcza komorę poprzez gumowy wężyk, u którego wylotu mierzymy jej temperaturę (T2). Z racji dużych różnic temperatur ważne jest, by pomiaru tego dokonać właśnie wtedy, a nie, gdy cała użyta w doświadczeniu woda zgromadzi się w naczyniu odpływowym.
  5. W chwili, gdy woda opuszcza komorę z prętem, dokonujemy pomiaru przyrostu lub skrócenia długości (Δl1) za pomocą specjalnie w tym celu skonstruowanego urządzenia.


4. Pomiary.

Za temperaturę ogrzanego pręta przyjmujemy średnią temperaturę wody wpływającej do komory z prętem i z niej wypływającej, tak więc:
Przyrost temperatury jest obliczny względem temperatury pokojowej, która wynosi 23°C.

Żelazo

T1 [K]T2 [K]T [K]ΔT [K]Δl0 [mm]Δl1 [mm]Δl [mm]
777-166,266,19-0,07
252424,51,56,266,270,01
514849,526,56,266,40,14
857077,554,56,266,50,24Przyrost temperatury jest obliczny względem temperatury pokojowej, która wynosi 23°C.

Mosiądz

T1 [K]T2 [K]T [K]ΔT [K]Δl0 [mm]Δl1 [mm]Δl [mm]
666-177,57,37-0,13
323131,58,57,57,540,04
474546237,57,630,13
908085627,57,930,43Przyrost temperatury jest obliczny względem temperatury pokojowej, która wynosi 23°C.

Aluminium

T1 [K]T2 [K]T [K]ΔT [K]Δl0 [mm]Δl1 [mm]Δl [mm]
666-175,415,26-0,15
302929,56,55,415,50,09
504949,526,55,415,740,33
918588655,416,360,95
5. Matematyczna interpretacja otrzymanych wyników.

Całkowita długość pręta ogrzanego wyraża się wzorem:
gdzie l0 to fabryczna długość pręta wynosząca 40 cm.
Po przekształceniu otrzymujemy:
Przy czym występujące w wyrażeniu Δl wynosi Δl1 - Δl0.


Na podstawie otrzymanych przez nas wyników konstruujemy wykresy zależności Δl(ΔT) dla każdego z badanych metali:

Analizując otrzymane przez nas wykresy możemy stwierdzić, iż współczynnik kierunkowy prostej obrazującej zależność Δl(ΔT) wynosi w pewnym przybliżeniu l0λ.
Tak więc:
Stąd współczynnik rozszerzalności liniowej λ wynosi:Stosując tę zależność otrzymujemy następujące wyniki dla odpowiednich metali (warto zwrócić uwagę na fakt, iż l0 musi być wyrażone w milimetrach):a) Żelazo.
Przy czym tablicowa wartość współczynnika rozszerzalności liniowej żelaza wynosi:
Tak więc błąd pomiarowy oscyluje wokół wartości B=0,0000025.
b) Mosiądz.
Przy czym tablicowa wartość współczynnika rozszerzalności liniowej mosiądzu wynosi:
Tak więc błąd pomiarowy jest jeszcze mniejszy, aniżeli w przypadku żelaza i wynosi B=0,00000025.
c) Aluminium.
Tablicowa wartość współczynnika rozszerzalności liniowej aluminium wynosi:
W tym przypadku mamy do czynienia z największym błędem pomiarowym, wynosi on B=0,00001075.