Wyznaczanie współczynnika temperaturowego oporu


Wyznaczanie pojemno¶ci kondensatora metod± rozładowania


Prostownik dwupołówkowy - 2 diody

Wyznaczanie oporu metod± mostka Wheatstone'a


Wyznaczanie współczynnika temperaturowego oporu przy pomocy zestawu


Wyznaczanie sprawno¶ci czajnika bezprzewodowego

Badanie tranzystora

Wyznaczanie pole magnetycznego Ziemi - cewki Helmholtza

Badanie równoległego obwodu LC

Wyznanczanie sprawności transformatora

Wyznanczanie oporu właściwego grafitu