Wyznaczanie sprawności czajnika bezprzewodowego


Filip Klose, Paweł Majewicz - klasa 2d - rok 20091. Wstęp teoretyczny


Co to jest sprawność?


Sprawność to stosunek pracy wykonanej przez dane urządzenie do pracy dostarczonej temu urządzeniu i wyraża się wzorem:
Schemat elektryczny2. Cel doświadczenia


Celem naszego doświadczenia jest wyznaczenie sprawności czajnika elektrycznego. Sprawdzamy czas jaki jest potrzebny do zagotowania różnych ilości wody. Odczytujemy napięcie oraz natężenie prądu. Dokonujemy pomiaru temperatur wody (przed i po zagotowaniu). Dane podstawiamy do wzoru i otrzymujemy sprawność czajnika.
gdzie

3. Zestaw doświadczalny


W skład zestawu doświadczalnego wchodzi :

Zdjęcia zestawu doświadczalnego:


4. Obserwacje:


Wyniki pomiarów przedstawiliśmy w tabeli poniżej:

LP
masa wody [kg]
t [s]
Sprawność [%]
Napięcie [V]
Natężenie [A]
1
0,2
118
71,46
228
3,4
2
0,3
159
79,55
3
0,4
203
83,07
4
0,5
240
87,83
5
0,6
281
90,02


Dane z tabeli przedstawiamy na wykresie zależności sprawności od masy wody.
Uśredniona sprawność czajnika wynosi w przybliżeniu:

82%

5. Wnioski:


a)sprawność czajnika rośnie nieliniowo wraz ze wzrostem masy
b) czajnik osiąga większą sprawność (prawie o 20 %) dla 0,6 kg wody niż dla 0,2 kg. Można więc stwierdzić, że (paradoksalnie) bardziej ekonomiczne jest grzanie dużych ilości wody niż małych
c)podczas gotowania wody niewielka jej ilość wyparowywuje (+/- 5mm słupa wody)