STRONA W EDYCJI
Tabelki zamienione, tylko że wcześniej to było przepisane z kartki z pomiarami, czyli wychodzi na to, że mieliśmy tam błąd.
A co z wykresami? Bo w takim razie one też się zmieniają. Mają być większe, mniejsze, czy ma zostać ten sam rozmiar, czy w ogóle inne?

na schemacie brak amperomierza dla I bazy !!!!!!!! Schemat układu za mały i linie za cienkie!!!
tabele IC i Ib zamienione jednostki - ndst
Wykresy trzeba zmienić, oraz narysować ręcznie i zeskanować bo tak nie mogą wyglądać, chodzi oto że jest to funkcja cały czas rosnąca!!!
Linie na schemacie są za cienkie, mają być takie jak na symbolu tranzystora npn
Wnioski


rysunki, wykresy, schematy, proszę podać symbol tranzystora pnp.

BADANIE TRANZYSTORA

Adam Jagoda, Martyna Mendak klasa 3D, rok szkolny 2011/2012

Co to jest tranzystor?

Tranzystor jest to element półprzewodnikowy pozwalający sterować przepływem prądu w obwodach elektrycznych.
Elementarna struktura tzw.tranzystora bipolarnego stanowi układ trzech stykających się warstw półprzewodnikowych, kolejno n-p-n (tranzystor typu n) lub p-n-p (tranzystor typu p).


Oznaczenia tranzystorów:

Budowa i zasada działania tranzystora typu n:

Emiter jest to obszar wprowadzający nośniki (tutaj elektrony) do obszaru bazy.

Kolektor jest końcowym elementem tranzystora zbierającym nośniki.

Emiter jest silnie domieszkowany, więc jest bogaty w ruchome nośniki ładunków i ma mały opór elektryczny. Baza i kolektor są natomiast lekko domieszkowane.

Podczas pracy tranzystora jego elektrody są podłączone do źródeł napięć tak, by emiter miał potencjał ujemny, a kolektor dodatni w stosunku do bazy. Wtedy złącze na granicy emiter- baza jest spolaryzowane w kierunku przewodzenia, natomiast złącze na granicy baza- kolektor odwrotnie, czyli w kierunku zaporowym. W efekcie elektrony płyną swobodnie z emitera do bazy. Ze względu na małą szerokość bazy tylko nieliczne elektrony wypełniają dziur w jej obszarze, natomiast znaczna większość dociera do złącza miedzy bazą, a kolektorem i może przez to złącze przeskakiwać, gdyż jest "wciągana" przez kolektor (potencjał kolektora jest wyższy od potencjału bazy). Gdy w bazie zmniejszy się liczba dziur, to w efekcie skumuluje się tam ujemny ładunek, który hamuje dopływ elektronów z emitera do bazy (i w konsekwencji do kolektora). Stosunkowo niewielki ładunek zgromadzony na bazie może zatem ograniczać duży prąd z emitera do kolektora, którego przepływ mogło zapewnić zewnętrzne źródło napięcia. Dostarczenie dziur do bazy tranzystora (usunięcie z niej elektronów) może się odbyć przez zwiększenie napięcia zewnętrznego przyłożonego do emitera i bazy, co spowoduje obniżenie bariery potencjału na złączu emiter- baza, a wtedy znacznie wzrośnie natężenie prądu kolektora.

Podsumowując: natężenie prądu płynącego przez kolektor może być regulowane przez niewielką zmianę napięcia polaryzującego złącze emiter-baza.
Niewielkie zmiany potencjału bazy (napięcie baza- emiter) powodują duże zmiany natężenia prądu w obwodzie emiter- kolektor.

Zastosowanie:

Tranzystor jest podstawowym elementem wzmacniaczy, czyli układów w których słaby sygnał wejściowy jest wzmacniany w postaci prądu wyjściowego o identycznym kształcie impulsu, ale o znacznie większym natężeniu.Rys. Jednotranzystorowy wzmacniacz pracujący w tzw. układzie wspólnej bazy:

Gdzie jest ten schemat wzmacniacza????????
Zestaw do badania tranzystora:


Schemat zestawu:
Tranzystor BC 140(n-p-n):

Napięcie kolektor- emiter: U=4,25 V


Napięcie kolektor- emiter: U=8,61V

Napięcie kolektor- emiter: U=13,44VWykres natężenia prądu kolektora od natężenia prądu bazy:Tranzystor BC 550(n-p-n):

Napięcie kolektor- emiter: U=4,26 V

Napięcie kolektor- emiter: U=8,61V

Napięcie kolektor- emiter: U=13,23VWykres natężenia prądu kolektora od natężenia prądu bazy: