Aleksander Michno kl.1c2 (2009/2010)
Maria Skwara kl. IIId (2010/2011)Wyznaczanie temperaturowego współczynnika oporu


W moim doświadczeniu sprawdzę jak temperatura wpłynie na opór przewodnika.Część teoretyczna.


Opór metali czystych tzn. takich , które nie są stopami , zależy od temperatury (opory stopów w mniejszym stopniu podatne są na zmiane temperatury, niż opory czystych metali).Rezystencja rośnie w miarę wzrostu temperatury i zależność ta jest liniowa.Dzieje się tak ponieważ wyższa temperatura oznacza wyższą energie kinetyczną atomów przewodnika i częstsze zderzenia ze swobodnymi elektronami.

Jeżeli R1 oznacza opór jakiegoś przewodnika metalowego w temp.00C,to jego opór R2w temp.T0C z dość dużą dokładnością wyraża się wzorem:


wzor
jest wielkością stałą i nosi nazwę temperaturowego współczynnika oporu.

Część doświadczalna.


Głównym celem doświadczenia jest wyznaczenie tzw.współczynnika temperaturowego.

W tym celu przygotowujemy zestaw składający się z:
amperomierza
woltomierza
zwojnicy (przewód metalowy - około 50 metrów i przekroju około 0.1mm^2)
termometru
baterii z diodą
zlewki2.Część doswiadczalna


Napełniamy zlewkę wodą, wcześniej umieszczając w niej zwojnicę.

Następnie odczytujemy wskazania amperomierza i woltomierza dla każdej temperatury wody:


Sporządzamy tabelkę pomiarową, z której wyznaczamy opór.


Wykonujemy wykres zależności oporu od temperatury.

Wyznaczamy równanie prostej najlepszego dopasowania.
Obserwujemy tendencję spadkową oporu w stosunku do temperatury.
Możemy teraz odczytać współczynnik temperaturowy oporu!