Badanie rzutu ukośnego przy pomocy aparatu cyfrowego

Wyznaczanie przyspieszenia ziemskiego przy pomocy wirownicy

Wyznaczanie momentu bezwładności metodą wahadła torsyjnego

Metody wyznaczanie gęstości ciał stałych
Sprawdzanie II zasacy dynamiki dla ruchu obrotowego