Wyznaczanie stężenia roztworu cukru metodą kąta skręcenia płaszczyzny polaryzacji
Analiza spektralna z wykorzystaniem rejestratora VideoCom
Wyznaczanie ogniskowej układu soczewek
Badanie zjawiska fotoelektrycznego zewnętrznego
Wyznaczanie długosci fali światła lasera
Wyznaczanie częstotliwości obrotów wirownicy z wykorzystaniem światła stroboskopowego
Wyznaczanie prędkości światła w wodzie przy pomocy dalmierza laserowego
Wyznaczanie współczynnika załamania metodą kąta minimum w pryzmacie
Wyznaczanie długości fali metodą siatki dyfrakcyjnej