Wyznaczenie pracy wyjścia w oparciu o zjawisko fotoelektryczne zewnętrzne.


Anna Wybraniec, Piotr Widźgowski - klasa 2d, rok szkolny 2009/2010

1. Wstęp teoretyczny


Zjawisko fotoelektryczne zewnętrzne polega na wybijaniu elektronu z powierzchni metalu pod wpływem fotonu. Wykorzystywana jest w nim falowa struktura światła. Dla niektórych metali, np rubidu czy cezu, zjawisko to można obserwować gdy na metal pada wiązka światła widzialnego, natomiast przykładowo w wypadku cynku efekt ten powodowany jest promieniowaniem ultrafioletowym, niewidzialnym gołym okiem.

Fotony wybijające elektrony z metalu:


Jeden foton może wybić tylko jeden elektron!

W oparciu o to zjawisko zbudowano komórkę fotoelektryczną, o bardzo szerokim zastosowaniu w nauce, technice, a także życiu codziennym.

Schemat budowy:2. Cel doświadczeniaCelem naszego doświadczenia jest obliczenie potencjału hamowania, czyli pracy wyjścia. Jest to praca potrzebna do wybicia elektronu z powierzchni metalu (substancji), czyli pokonania bariery potencjału przy powierzchni, równa różnicy energii kinetycznej fotonu i wybitego elektronu.
Skorzystamy ze wzoru Einsteina-Milikana:


gdzie: Za udowodnienie powyższego wzoru A. Einstein otrzymał w 1922 r. Nagrodę Nobla za zasługi dla fizyki teoretycznej, szczególnie za odkrycie praw rządzących zjawiskiem fotoelektrycznym.

3. Zestaw doświadczalnyZdjęcie:Elementy:

  1. żarówka
  2. włącznik
  3. komórka fotoelektryczna Cezowa
  4. woltomierz
  5. źródło napięcia
  6. opornik suwakowy
  7. zasilacz
  8. przełącznik do stabilizacji wskaźnika galwanometru
  9. galwanometr


Schemat:4. Przebieg doświadczenia, pomiaryOświetlamy fotokatodę(3) i obserwujemy na galwanometrze(9) natężenie. Jest to tak zwany prąd fotoelektryczny. Woltomierz(4) wskazuje zero, odczyt z galwanometru zależy od natężenia światła. Kolejnym krokiem jest podłączenie źródła prądu(baterii, 5) w kierunku przewodzenia. Zmieniając opór na oporniku suwakowym(6) obserwujemy wzrost natężenia prądu. Zapisujemy wskazania woltomierza(4) z krokiem jeden na podziałce galwanometru(9).
Następnie zamieniamy bieguny, czyli podłączamy źródło prądu(5) w kierunku zaporowym. Zmieniając opór zapisujemy j.w. wartości pokazywane na woltomierzu(4). Pozwala nam to na wyznaczenie pracy wyjścia, czyli osiągnięcie celu naszego doświadczenia.

Przykładowy przebieg doświadczenia(zbliżenie miernik i galwanometr):Przeprowadzamy trzy osobne doświadczenia, każde z innym natężeniem światła.

Tabela pomiarów i wykres:

5. Obliczenie pracy wyjściaDo obliczeń wykorzystamy wzór Einsteina-Milikana, własne pomiary oraz widmo światła białego:Żarówka paliła się światłem jasno-żółtym, więc przyjmujemy długość fali =570nm.


Przekształcenie wzoru na nasze potrzeby:


Gdzie:

Tabela danych:

Uh
0.31 V
e
1.6e-19 C
h
6.6e-34 J*s
c
3e8 m/s
λ
570e-9 m


Obliczenia6. Wnioski


Obliczając pracę wyjścia elektronu otrzymaliśmy wynik 1.86eV. Tablicowa wartość wynosi 2.14eV. Różnica otrzymanego przez nas wyniku z wartością tablicową wynika przede wszystkim z nieprecyzyjnego oszacowania długości fali światła padającego na fotokomórkę. Jest to jednak wynik bardzo zbliżony do oczekiwanego, inny zaledwie o 13%! Biorąc pod uwagę sposób ustalenia długości fali pozostajemy zadowoleni z otrzymanej wartości.