Podstawa
Grawitacja
Atomowa
Jądrowa

Rozszerzenie
Ruch punktu materialnego
Mechanika bryły sztywnej
Energia mechaniczna
Grawitacja
Termodynamika
Ruch harmoniczny i fale mechaniczne
Pole elektryczne
Prąd stały
Magnetyzm i indukcja magnetyczna
Fale elektromagnetyczne i optyka
Fizyka atomowa i kwanty
Wymagania przekrojowe
Wymagania doświadczalne