Zagadnienia na konsultacje maturalne - klasa 3c

Hydrostatyka

 • Wyznaczanie gęstości ciał metodą wagi kuchennej i sprężynowej
 • Rozwiązywanie zadań testowych
 • Zadanie "Bastyskaf"
 • Góra lodowa
 • Zadanie "Tratwa"

  Optyka - 25-10-2016

  Równanie soczewki
  Podział soczewek wg r1 i r2 Powstawanie obrazów w soczewkach
  Wyznaczanie ogniskowej soczewki skupiającej i rozpraszającej - dośw.

  Zadanie domowe na dzień 2-11-2016:
  Zad. 12. maj 2016 roz
  Zad. 12. maj 2015 roz
  Zad. 16. grudzień 2014 roz
  Zad. 20. grudzień 2013 roz
  Zad. 3. listopad 2010 roz


  Konsultacje - 8-11-2016
  Zjawiska falowe-dyfrakcja i interferencja
  Doświadczenie Younga
  Wyznaczanie długości fali przy pomocy siatki dyfrakcyjnej

  Zadania do rozwiązania na 14-listopada-2016:

  Zadanie 5. 2013 listopad-roz - Siatka dyfrakcyjna
  Zadanie 13. 2015-maj-roz-Siatka dyfrakcyjna
  Zadanie 5. 2012-marzec-roz-Siatka dyfrakcyjna
  Zadanie 6. 2007-grudzien-roz-Spektrometr
  Konsultacje - 14-11-2016
  Zjawisko polaryzacji
  Kąt Brewstera
  Doświadczenia
  Obliczanie kąta Brewstera

  Zadania do rozwiązania na 22-listopada-2016

  Zad. 3. maj 2014 roz.
  Zad. 14. grudzień 2014 roz.
  Zad. 9. maj 2015 pods.
  Zad. 22. maj 2002 podst.
  Zad. Płytka równoległościenna - zadania-optyka-astrofiz.pl


  Konsultacje - 21-11-2016
  Wybrane zadania z optyki


  Konsultacje - 29-11-2016
  Fizyka atomowa, wymagania
  Zjawisko fotoelektryczne zewnętrzne
  Zadanie 32 maj 2005

  Zadania do rozwiązania na 6-grudnia-2016

  Zad. 6-informator CKE
  Zad. 15-maj-2015
  Zad. 6-marzec-2012
  Zad. 32-maj-2005


  Konsultacje - 20-12-2016
  Fizyka atomowa cd.
  Wytwarzanie promieni rentgenowskich
  Budowa i zasada działania lampy rentgenowskiej
  Fale de Broglie'a
  Obliczanie długości fal rentgenowskich
  Obliczanie długości fal de Broglie'a
  Zasada nieozanczoności Heisenberga

  Zadania do rozwiązania na 2-01-2017:
  Wydrukuj i wklej do zeszytu a potem rozwiąż, uzasadniając swój wybór, test z fizyki atomowej na stronie astrofiz.pl->fizyka->testy
  zad. 18. styczeń 2009 pod.
  zad. 20,22,23. styczeń 2006 pod.
  zad. 15, 16. listopad 2008 pod.
  zad. 20. maj 2008 pod.
  zad. 14,20. grudzień 2007 pod.