Zagadnienia na konsultacje maturalne - klasa 3d

Optyka
 • Wyznaczanie współczynnika załamania.
 • Zadanie 18 Informator
 • Demonstracja całkowitego wewnętrznego odbicia-doświadczenie
 • Równanie soczewki. Zdolność skupiająca soczewki i układu soczewek
 • Zadanie 12 maj 2015 roz
 • Zadanie 16 grudzień 2014 roz
 • Zadanie 20 grudzień 2013 roz
 • Zadanie 4 kwiecień 2011 roz
  Zadanie domowe na 24 X 2016:
 • Zadanie 3 listopad 2010 roz.
 • Notatka: Powstawanie obrazów w zwierciadłach wklęsłych i wypukłych
 • Równanie zwierciadła
 • Zadanie 3 maj 2009 roz.

  Zadanie domowe na dzień 2-11-2016:
 • Zad. 3. maj 2008 roz.
 • Zad. 4. listopad 2006 roz.
 • Zad. 24. maj 2006 roz.


  Konsultacje - 7-11-2016
  Zjawiska falowe-dyfrakcja i interferencja
  Doświadczenie Younga
  Wyznaczanie długości fali przy pomocy siatki dyfrakcyjnej

  Zadania do rozwiązania na 14-listopada-2016

  Zadanie 5. 2013 listopad-roz - Siatka dyfrakcyjna
  Zadanie 13. 2015-maj-roz-Siatka dyfrakcyjna
  Zadanie 5. 2012-marzec-roz-Siatka dyfrakcyjna
  Zadanie 6. 2007-grudzien-roz-Spektrometr


  Konsultacje - 14-11-2016
  Zjawisko polaryzacji
  Kąt Brewstera
  Doświadczenia
  Obliczanie kąta Brewstera

  Zadania do rozwiązania na 21-listopada-2016

  Zad. 3. maj 2014 roz.
  Zad. 14. grudzień 2014 roz.
  Zad. 9. maj 2015 pods.
  Zad. 22. maj 2002 podst.
  Zad. Płytka równoległościenna - zadania-optyka-astrofiz.pl


  Konsultacje - 21-11-2016
  Fizyka atomowa, wymagania
  Zjawisko fotoelektryczne zewnętrzne
  Zadanie 32 maj 2005

  Zadania do rozwiązania na 28-listopada-2016

  Zad. 6-informator CKE
  Zad. 15-maj-2015
  Zad. 6-marzec-2012
  Zad. 32-maj-2005


  Konsultacje - 28-11-2016
  Fizyka atomowa cd.
  Zjawisko fotoelektryczne zewnętrzne
  Przejście światła przez pryzmat.
  Dyspersja
  Zadanie 22-grudzień 2013

  Zadania do rozwiązania na 5-grudnia-2016
  Seria III

  Zad.22. grudzień 2013 roz
  Zad.5. listopad 2011 roz
  Zad.25. maj 2006 roz  Konsultacje - 5-12-2016
  Fizyka atomowa cd.
  Model atomu
  Obliczanie częstotliwości światła emitowanego przez atom wodoru
  Obserwacja widma żarówki energooszczędnej

  Zadania do rozwiązania na 12-12-2016:
  zad. 6 marzec 2012 roz
  zad. 5 styczeń-2009 roz
  zad 4. listopad 2008 roz


  Konsultacje - 12-12-2016
  Fizyka atomowa cd.
  Wytwarzanie promieni rentgenowskich
  Budowa i zasada działania lampy rentgenowskiej
  Fale de Broglie'a
  Obliczanie długości fal rentgenowskich
  Obliczanie długości fal de Broglie'a
  Zasada nieozanczoności Heisenberga

  Zadania do rozwiązania na 19-12-2016:
  Wydrukuj i wklej do zeszytu a potem rozwiąż, uzasadniając swój wybór, test z fizyki atomowej na stronie astrofiz.pl->fizyka->testy
  zad. 18. styczeń 2009 pod.
  zad. 20,22,23. styczeń 2006 pod.
  zad. 15, 16. listopad 2008 pod.
  zad. 20. maj 2008 pod.
  zad. 14,20. grudzień 2007 pod.

  Konsultacje - 12-12-2016

  Fizyka jądrowa
  Budowa jądra atomowego
  Energia wiązania - obliczenia
  Wybrane zadania maturalne

  Zadania do rozwiązania na 2-01-2017:
  zad. 18 listopad 2015 roz
  zad. 15. maj 2015 roz
  zad. 18, 19 grudzień 2014
  zad. 26. maj 2006 roz  Konsultacje - 02-01-2017

  Fizyka jądrowa
  Energia wiązania - obliczenia
  Zadania do rozwiązania na dzień 13.02.2017:
  Zadanie 13 maj 2005 pod.
  Zadanie 19 maj 2016 pod.
  Zadanie 20 maj 2016 pod.
  Zadanie 2 maj 2016 roz.
  Zadanie 14 maj 2015 roz.
  Konsultacje - 30-01-2017
  Okres połowicznego zaniku
  Zadania do rowiązania na dzień 20-02-2017
  Zad. 8. Informator
  Zad. 9. Informator
  Zad. 14. Maj 2014 roz
  Zad. 28. styczeń 2006 roz  Konsultacje 6-02-2017
  Detektory promieniowania
  Zad. 6. maj 2012 roz. Licznik