Pracownia fizyczna im. Waldemara Zillingera

Duża pracownia fizyczna została dobudowana w latach 50-tych. Na przestrzeni ostatnich lat była unowocześniana i doposażana w pomoce dydaktyczne i sprzęt audiowizualny. W roku 1992 na II Dniach Fizyki sali nadano imię wieloletniego nauczyciela, prof. Waldemara Zillingera, autora słynnego zbioru zadań z fizyki.
W roku 1998 została zmodernizowana i wyposażona w stół demonstracyjny i pulpit sterowniczy oraz automatyczne zasłony. Pulpit pozwala na sterowanie urządzeniami mutimedialnymi oraz podawanie wybranych sygnałów na telewizory. Można w ten sposób wyświetlać: obraz z 2 kamer, magnetowidu, DVD, komputera, telewizji satelitarnej. Z pulpitu można również sterować rzutnikiem slajdów, rzutnikiem pisma, zasłonami oraz oświetleniem sali i tablicy.
W pracowni znajdują się również komputery wykorzystywane na lekcjach fizyki do analizy statystycznej danych doświadczalnych. Programy dydaktyczne z fizyki, matematyki i astronomii zainstalowane na tych komputerach pozwalają na indywidualne i grupowe badanie zjawisk fizycznych. Komputery te są również wykorzystywanewe do ćwiczeń i pisania programów w języku Turbo Pascal i Delphi. Na ścianie znajduje się piękny Układ Planetarny wykonany w skali wielkości przez uczniów klasy 3c pod kierunkiem Edyty Gajek. Na tle układu widać również obrotowy model Księżyca.

Z tyłu sali znajdują sie wystawy "Złudzenia optyczne" oraz "Poczet Wielkich Fizyków" wykonane przez uczniów naszej szkoły pod kierunkiem mgr Anny Kafel.