Dwie metalowe kulki o masach m każda, zawieszono na nitkach o długości l i naładowano jednoakowymi ładunkami q. W wyniku tego kulki oddaliły się na odległość d. Oblicz ładunki na każdej z kulek. Przyjmij g=10 m/s^2, zaś k=9e9. (Pamiętaj, kropka jako separator części dziesiętnej)

m=

l=

d=