Dane są ładunki o wartościach:
Q1=[C]
Q2=[C]
umieszczone w odległości
d=[m]Jaki ładunek i gdzie należy umieścić na linii łączącej oba ładunki
aby układ pozostał w równowadze?q1=[C]
x1=[m]
q2=[C]
x2=[m]