Obliczanie mocy oporników
R1=om
R2=om
R3=om
U=V

Ra=
om
Rz=
om
I =
A
P1=
W
P2=
W
P3=
W