Rzut ukośny w polu centralnym

Zanim rozpoczniesz korzystanie, przeczytaj zamieszczoną w dziale Mechanika karteczkę dotyczącą tematu.
 
 
 
 

v = m/s

α = °

R = km

M = kg


Parametry elipsy

 
 
 

Korzystając z zasad zachowania momentu pędu i energii dochodzimy do
równania kwadratowego, którego pierwiastkami są odpowiednio a i b.

a = km

b = km


Zasięg rzutu

 

Z geometrycznych własności elipsy, korzystając ze wzoru cosinusów możemy znaleźć kąt β.
Ze względu na symetrię zasięg wynosi:


Możemy też obliczyć maksymalną wysokość, na jaką ciało wzniesie się nad powierzchnię planety.


β = °

z = km

Hmax = km


Przybliżenie


Dla niewielkich prędkości, chcąc obliczyć wysokość maksymalną (Hmax) oraz zasięg rzutu (z), korzystamy ze szkolnych wzorów na rzut ukośny w polu jednorodnym. Musimy jednak pamiętać, że to tylko przybliżenie gdyż planety nie są płaskie. W tabeli porównano wyniki uzyskane z wyliczeń dla pola centralnego i przybliżenia "płaskiej Ziemi".

Wzór na rzut w polu centralnym

Wzór na rzut w polu jednorodnym

Błąd przybliżenia

z = km

z = km

%

Hmax = km

Hmax = km

%© Karol Bacik IIID 2013