Plan dla klas

VIII Liceum Ogólnokształcące im. Marii Skłodowskiej-Curie w Katowicach

Zastępstwa na dzień

03-09-2018 PoniedziałekNauczyciel nieob. Lek. Kl. Przedm. Nauczyciel zastęp.
Aktualne zastępstwa dostępne są na tablicy ogłoszeń oraz w dzienniku elektronicznym.