Plan dla klas

VIII Liceum Ogólnokształcące im. Marii Skłodowskiej-Curie w Katowicach

Zastępstwa na dzień

22-01-2018 PoniedziałekNauczyciel nieob. Lek. Kl. Przedm. Nauczyciel zastęp.
prof. A. Cieślicka 1 2c3 j.angielski prof. I. Włudarczyk --
2 1a j.angielski prof. E. Ordon --
4 3b j.angielski prof. I. Włudarczyk --
5 1c1 j.angielski prof. T. Michura
6 3d zwolniona
8 1a zwolniona
prof. A. Dudzińska 6 1c2 fizyka prof. A. Kafel
7 1c1 zwolniona
8 2b zwolniona
9 2b zwolniona
prof. A. Chrząszcz 2 1d fizyka prof. B. Lanuszny
3 2b j.angielski prof. T. Michura
4 2b j.angielski prof. T. Michura
5 1b biologia prof. A. Bojarska
6 3d zwolniona
7 2b j.angielski prof. T. Michura
prof. D. Roszer 3 3a4 wf prof. B. Adamek --
4 3a4 wf prof. B. Adamek --
5 3c3 WDŻ prof. Ł. Chwastek
6 3c3 WDŻ prof. Ł. Chwastek
prof. A. Turska 7,8 3b zwolniona